Κοινά αγαθά

Videos από την 1η παγκόσμια συνάντηση για τα κοινά αγαθά στη γη του Πελίτι

Συνέντευξη με την Dr. Vandana Shiva από την οργάνωση Navdanya

Συνέντευξη με τη Jodi Koberinski από το δίκτυο “beyond pesticides”

Scroll to Top